ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

8 χρόνια ΠΕΛΚΑ online

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική σελίδα Πελεκάνος Τοπικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο

(από 01.01.2011)

Πρόεδρος

  • Ζωίδης Δημήτριος του Γεωργίου


    Σύμβουλοι

  • Αντωνοπουλός Κωνσταντίνος του Γεωργίου

  • Βλάχος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου

  •